INTERTON Gain 3 สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินมากเป็นพิเศษ

ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินมากถึงรุนแรง
กำลังขยายสูงมาก จึงทำให้ได้ยินเสียงทุกเสียงดังขึ้น ชัดเจนมากขึ้น
ลดเสียงรบกวนอัตโนมัติ และจับเสียงคำพูดได้รวดเร็ว ทำให้ได้ยินเสียงที่ใกล้เคียงธรรมชาติ
คุณภาพเสียงนุ่ม ไม่มีเสียงแตกหรือเสียงกระแทกหู ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเสียงดังฟังสบาย

Description

INTERTON Gain 3 สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินมากเป็นพิเศษ

  • ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินมากถึงรุนแรง
  • กำลังขยายสูงมาก จึงทำให้ได้ยินเสียงทุกเสียงดังขึ้น ชัดเจนมากขึ้น
  • ลดเสียงรบกวนอัตโนมัติ และจับเสียงคำพูดได้รวดเร็ว ทำให้ได้ยินเสียงที่ใกล้เคียงธรรมชาติ
  • คุณภาพเสียงนุ่ม ไม่มีเสียงแตกหรือเสียงกระแทกหู ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเสียงดังฟังสบาย