therapy

เสียงในหู บรรเทาได้แค่รู้วิธี !

เสียงรบกวนในหูเป็นอาการที่บุคคลผู้นั้นได้ยินเสียงที่ดังขึ้นมาเองภายในหู บางคนได้ยินเป็นเสียงคล้ายจิ้… Read More »เสียงในหู บรรเทาได้แค่รู้วิธี !