เมื่อพูดถึงการรักษาสิ่งที่ทุกคนนึกถึงคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก “ยา” ในปัจจุบันยามีให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาโรคภัยต่างๆ ที่นับวันดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การใช้ยาให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญ การใช้ยาในปริมาณที่มากเกินไป ผิดวิธี ผิดระยะเวลา อาจจะเปลี่ยนจากการรักษาเป็นผลเสียได้โดยพิษต่อระบบประสาทหูอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาหรือสารต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อระบบหูชั้นในหรือเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน รูปแบบอาการที่สามารถเกิดได้ เช่น ได้ยินเสียงดังในหู วิงเวียนบ้านหมุน ได้ยินเสียงดังมากกว่าปกติ หรือ หูตึง พิษจากการใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทหูนั้นอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรือค่อยๆเกิดขึ้นก็ได้ โดยมีโอกาสที่พิษนั้นจะคงอยู่ในระบบประสาทหูอย่างถาวรได้ด้วยเช่นกัน กลุ่มอาการพิษต่อหูสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ […]