เครื่องช่วยฟัง Interton Stage

เครื่องช่วยฟังรุ่น Stage แบบ BTE Super Power และแบบ BTE Power

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 13485 จากยุโรป

Description

STAGE BTE Super Power

 

 • เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู ระบบดิจิตอล   4 ช่องสัญญาณ
 • สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรง
 • ปรับคุณภาพเสียงโดยใช้ปุ่มปรับคุมภาพเสียง Trimmerได้ 3 Functions คือ High frequency cut ปรับเสียงความถี่สูง  (สีเหลือง) Low frequency cut  ปรับเสียงความถี่ต่ำ   (สีเขียว) Maximum Power Output ปรับระดับเสียงดัง (สีดำ)
 • ใช้แบตเตอรี่เบอร์ 675
 •  กำลังขยายสูงสุด 81 dB
 •  ความดังสูงสุด 141 dB

 

STAGE BTE Power

 

 • เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู ระบบดิจิตอล   4 ช่องสัญญาณ
 • สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินระดับเล็กน้อยถึงรุนแรง
 • ปรับคุณภาพเสียงโดยใช้ปุ่มปรับคุมภาพเสียง Trimmerได้ 3 Functions คือ High frequency cut ปรับเสียงความถี่สูง  (สีเหลือง) Low frequency cut  ปรับเสียงความถี่ต่ำ   (สีเขียว) Maximum Power Output ปรับระดับเสียงดัง (สีดำ)
 • ใช้แบตเตอรี่เบอร์ 13
 •  กำลังขยายสูงสุด 65 dB
 •  ความดังสูงสุด 133 dB