เครื่องช่วยฟัง INTERTON Ready 6 ใหม่!

คุณภาพเสียงระดับ Top ด้วยตัวเครื่องขนาดเล็ก
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ โดยใช้ Bluetooth
ควบคุมการทำงานของเครื่องผ่าน application
ตัดลดเสียงรบกวนอัตโนมัติ ทำให้ฟังเสียงคำพูดได้ชัดเจนขึ้น
สามารถเรียนรู้เสียงรอบตัวและปรับการฟังให้เหมาะสมตามสถานการณ์
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมากขึ้น
กันน้ำได้

Description

ใหม่! เครื่องช่วยฟัง INTERTON Ready 6

· คุณภาพเสียงระดับ Top ด้วยตัวเครื่องขนาดเล็ก
· เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ โดยใช้ Bluetooth
· ควบคุมการทำงานของเครื่องผ่าน application
· ตัดลดเสียงรบกวนอัตโนมัติ ทำให้ฟังเสียงคำพูดได้ชัดเจนขึ้น
· สามารถเรียนรู้เสียงรอบตัวและปรับการฟังให้เหมาะสมตามสถานการณ์
· เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมากขึ้น
· กันน้ำ