ก้อนดูดความชื้น Drying kit tablets

200.00 ฿

รายละเอียด

ก้อนดูดความชื้นชนิดเม็ดกลม สำหรับใช้คู่กับกล่องดูดความชื้น (บรรจุแพ็กละ 4 ก้อน) หนึ่งชิ้นสามารถใช้งานได้นานประมาณ 1 เดือน (หนึ่งแพ็กใช้ได้นาน 4 เดือน) ทั้งนี้อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความชื้นที่สัมผัส โดยหากก้อนดูดความชื้นชนิดเม็ดกลมเปลี่ยนเป็นสีขาวซีด ให้เปลี่ยนเป็นก้อนใหม่ทันที