สารดูดความชื้น

150.00 ฿

รายละเอียด

สารดูดความชื้น สำหรับใช้คู่กับอุปกรณ์ช่วยฟัง อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดอุปกรณ์และลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล

0