เราเหมาะกับพิมพ์หูแบบไหน คนที่มีปัญหาการได้ยินส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตในการสื่อสารประจำวันได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะสื่อสารกับคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆ ดังนั้นเครื่องช่วยฟังบางชนิดที่ทัดอยู่ข้างหลังใบหู หรือเรียกว่าแบบ BTE  เครื่องช่วยฟังแบบนี้จำเป็นต้องมีพิมพ์หูเพื่อยึดไว้กับหู ทำให้การได้ยินชัดหรือดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการตกหล่นสูญหายของเครื่องช่วยฟังได้อีกด้วย พิมพ์หูโดยทั่วไปจะมี 2แบบ คือแบบนิ่ม Soft กับ แบบแข็ง Hard ทั้ง2แบบมีประโยชน์ในการใช้งานเหมือนกัน ต่างกันที่รูปลักษณ์และความเหมาะสมในการใช้งาน เพราะบางครั้งผู้ใช้งานบางคนอาจจะมีการแพ้พิมพ์หูแบบนิ่มจึงจำเป็นต้องใส่พิมพ์หูแบบแข็ง […]