ควรพบนักแก้ไขการได้ยินเมื่อไหร่ดี? หลายคนอาจเคยมีปัญหาเรื่องหูหรือการได้ยิน หรือแม้กระทั่งขณะนี้ก็กำลังประสบกับปัญหาอยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นั้นร้ายแรงเพียงใด และควรจะไปปรึกษานักแก้ไขการได้ยินดีหรือไม่ บทความนี้มีคำตอบให้กับคุณ ขอให้คุณลองตอบแบบสอบถามด้านล่าง ซึ่งคำตอบจะมีเพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เท่านั้น ซึ่งสามารถทำด้วยตนเอง หรืออาจจะทำแบบสอบถามให้กับคนใกล้ชิด เช่น ญาติผู้ใหญ่ หรือบุตรหลาน เพื่อประเมินอาการและช่วยในการตัดสินใจเพื่อพบนักแก้ไขการได้ยิน โดยคำถามต่อไปนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 […]