แจ้งการชำระเงิน

เพื่อความรวดเร็วในการตรวสอบรายละเอียดของการสั่งซื้อ
กรุณาระบุข้อมูลลงในแบบฟอร์มการแจ้งชำระเงินให้ถูกต้อง และครบถ้วน

ชื่อ นามสกุล (จำเป็น)

อีเมล์ของคุณ (จำเป็น)

เบอร์โทรศัพท์ (จำเป็น)

หมายเลขไอดีคำสั่งซื้อ (จำเป็น) สามารถดูได้จากอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อของคุณ

ชื่อสินค้าที่คุณชำระเงิน (จำเป็น)

จำนวนเงินที่ชำระมา (จำเป็น)

วันที่และเวลาที่ได้ชำระเงิน (จำเป็น)
เวลา : น.

หลักฐานการชำระเงิน (จำเป็น) เฉพาะไฟล์รูปภาพ นามสกุล .jpg .png .gif และขนาดต้องไม่เกิน 500 kb.

รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรุณาพิมพ์ "เครื่องช่วยฟังคุณภาพดีราคาถูก" (จำเป็น)