ประวัติความเป็นมา

hearLIFE ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยเริ่มต้นจากพนักงานเพียงไม่กี่คนภายในห้องทำงานขนาดเล็กหนึ่งห้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการหลังการขาย เช่น การปรับตั้งค่าเครื่อง การดูแลอุปกรณ์ การแก้ไขอุปกรณ์กรณีที่ตรวจพบปัญหา

ในระยะต่อมาเริ่มมีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับสัดส่วนผู้ใช้บริการที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความสามารถในการรองรับจำนวนลูกค้าของห้องทำงานขณะนั้นเป็นไปได้อย่างจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายและขยายขนาดพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเป็นครั้งแรก แต่เพียงไม่นาน ด้วยจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้องขยายพื้นที่ให้บริการอีกครั้ง

โดยปัจจุบันอาคาร MED-EL ประเทศไทยได้เปิดให้บริการตั้งอยู่บนถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซึ่งมีขนาดกว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านหน้า บริเวณโซฟารับแขกระหว่างรอ ห้องตรวจการได้ยินมาตรฐานสากล ห้องฝึกทักษะการฟัง ลานเด็กเล่น ห้องฝึกพัฒนาการเด็ก (แบ่งตามประเภทห้อง) ห้องปฏิบัติการแลป ห้องเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องประชุม ห้องสำนักงาน และห้องผู้บริหาร

ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานและผู้ใช้บริการ MED-EL และ hearLIFE ทั่วทั้งภูมิภาค

hearLIFE ก่อตั้งขึ้นโดยนักฟิสิกส์และวิศวกร ซึ่งทั้งคู่มีความมุ่งมั่นในการริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลการได้ยินด้วยคุณภาพ จึงนำมาสู่การก่อตั้งกลุ่มเครือข่ายดูแลการได้ยินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 220 คน ประจำอยู่ทั้ง 8 ประเทศ ซึ่งได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม มองโกเลีย เกาหลีใต้ และประเทศไทย

นอกจากเราจะเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ดูแลด้านการได้ยินด้วยการบุกเบิกเครื่องมือแพทย์ที่ก้าวข้ามเทคโนโลยีพื้นฐานแบบเดิม ๆ แล้ว hearLIFE ยังมีความภูมิใจในการคัดเลือกบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างเข้มงวด ผู้เชี่ยวชาญจาก hearLIFE ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ด้านหู คอ จมูก นักตรวจการได้ยิน นักบำบัดการออกเสียง ครูผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก และวิศวกรคลินิก ทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์สูงด้านการได้ยินโดยตรง และยังเป็นผู้ฝึกสอนที่โดดเด่นอีกด้วย โดยเฉพาะเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อการได้ยิน ประสาทหูเทียม การสนับสนุนด้านการผ่าตัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกในแต่ละประเทศ คลิกที่ธงชาติด้านล่าง

 

ฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

คุณฐิติยา ผู้คร่ำหวอดในวงการสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์มายาวนานถึง 18 ปี ตลอดระยะทั้งหมด คุณฐิติยาได้อุทิศเวลาเพื่อศึกษาวิทยาการด้านการแพทย์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากวิทยาการและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขสูงสุด

ด้วยเวลาเพียงไม่นาน จากคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกมาด้วยความพิถีพิถันของคุณฐิติยา ประกอบกับภาวะความเป็นผู้นำที่แน่วแน่ ทำให้บริษัทซึ่งนำโดยคุณฐิติยาขึ้นสู่อันดับหนึ่งของตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน

ปัจจุบันคุณฐิติยาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด เพราะรอยยิ้มและความสุขคือพื้นฐานชีวิตที่ทุกคนควรจะได้รับ

 

ธีรภัทร กฤษณะทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางคลินิก

คุณธีรภัทร คือพนักงานกลุ่มแรกที่ได้เข้าร่วมทำงานกับ MED-EL และ hearLIFE ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนกระทั่งประสบความสำเร็จถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยตลอดระยะเวลา คุณธีรภัทรเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะวิศวกรคลินิกประสบการณ์สูงทางด้านประสาทหูเทียมและอุปกรณ์ผ่าตัดฝังชนิดอื่น ๆ

ปัจจุบันคุณธีรภัทรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางคลินิก โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและกลยุทธ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณธีรภัทร เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกกลุ่มแรกและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมของเขตภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนดูแลโรงพยาบาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา นอกจากความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้ว คุณธีรภัทรยังได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จำนวนมากว่าเป็นผู้ที่มีความสุภาพและให้คำแนะนำด้วยความจริงใจเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดเสมอมา

 

บุญญรัตน์ ฉลวยศรี

นักแก้ไขการได้ยิน

คุณบุญญรัตน์ นักตรวจและแก้ไขการได้ยินประจำ MED-EL และ hearLIFE ประเทศไทย จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการศึกษาในหลักสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขการได้ยิน

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการได้ยินทั้งในเด็กและผู้ใหญ่จากโรงพยาบาลของภาครัฐรวมถึงสถานบริการด้านสุขภาพของเอกชน มากกว่า 10 ปี ประกอบกับผ่านการอบรมในหลักสูตรประสาทหูเทียมจากประเทศออสเตรีย และการอบรมวิชาการอื่นๆ อีกมากมายทั้งในและต่างประเทศ คุณบุญญรัตน์จึงเป็นนักแก้ไขการได้ยินที่มีความเชี่ยวชาญด้านประสาทหูเทียมเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีความชำนาญในการให้คำปรึกษาและการหาแนวทางในการแก้ไขการสูญเสียการได้ยินให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม

ปัจจุบัน คุณบุญญรัตน์ยังให้การดูแลช่วยเหลือด้านการติดตั้งและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ประสาทหูเทียมภายในห้องผ่าตัด ปรับตั้งเครื่องประสาทหูเทียมด้วยเทคนิคพิเศษซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

นอกจากความชำนาญทางด้านคลินิกแล้ว คุณบุญญรัตน์ยังให้การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมอีกด้วย

 

ณัฏฐา กาญจนมงคล

วิศวกรคลินิก

คุณณัฏฐา วิศวกรคลินิกที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเมดเอล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลังจากสำเร็จการศึกษา คุณณัฏฐาได้เข้าร่วมทำงานกับ MED-EL และ hearLIFE ประเทศไทย โดยดำรงตำแหน่งวิศวกรคลินิกจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาทั้งสิ้นกว่า 8 ปี คุณณัฏฐาได้ให้การดูแลผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินครอบคลุมทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเข้ารับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์และการผ่าตัด การสนับสนุนด้านการผ่าตัดและติดตั้งอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด การปรับตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในแต่ละราย การให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์ การตรวจเช็กอุปกรณ์ รวมถึงการแก้ไขอุปกรณ์ในกรณีที่ตรวจพบปัญหา

ตลอดระยะเวลามากกว่า 8 ปี คุณณัฏฐายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อมอบการดูแลและการบริการในฐานะวิศวกรคลินิกที่ดี โดยได้เข้ารับการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรต่างๆ มากมาย รวมถึงหลักสูตรเฉพาะทางด้าน Clinical Engineering จากต่างประเทศอีกด้วย

 

วาสิณี สมบัติ

นักแก้ไขการได้ยิน

คุณวาสิณี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการศึกษาในหลักสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขการได้ยิน

คุณวาสิณี มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมานานหลายปี โดยเป็นผู้ที่มีความชำนาญการพิเศษด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือการได้ยิน ปัจจุบันคุณวาสิณีคือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียมของ MED-EL และ hearLIFE ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ทำงานทั้งสิ้นกว่า 10 ปี

ภายใต้ความคิดที่ว่า เน้นการทำงานแบบมืออาชีพ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างแท้จริง


ผู้ใช้มากกว่า 2000 คนเชื่อมั่นใน hearLIFE Hearing Care Center
ว่าเป็นศูนย์บริการด้านการได้ยินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เราให้คำมั่นสัญญาในการรับประกันคุณภาพ 100%
หากคุณไม่พึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยทันที

0